မိုးေတြဘယ္ေလာက္ဘဲ ၇ြာေနပါေစ……
ေနေတြဘယ္ေလာက္ဘဲ ပူေနပါေစ………
ေလေတြဘယ္ေလာက္ဘဲ တိုက္ေနပါေစ………
ခလုပ္တခ်က္ႏွိပ္လိုက္ရံုျဖင့္ Aircon ေအးေအးေလးနဲ႕ Taxi ကားလွလွ ေလးတစ္စီး မိနစ္ပိုင္း
အတြင္း သင့္ေရွ႕သို႕ အေရာက္လာခဲ့ပါမယ္……………
အိပ္မက္???………………………………မဟုတ္ပါဘူး…………
သင့္ရဲ႕ခရီး သြားျခင္းေတြကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာနဲ႕ သြားလာနိုင္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕
“Hello Cabs Taxi Service” ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ…………

Security

• ကားမ်ားအားလံုး GPS စနစ္တပ္ဆင္ထားျပီး လြယ္ကူစြာရွာေဖြနိုင္ျခင္း။
• ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားျပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ရွိျခင္း။
• အစြမ္းကုန္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ာ ၇ွိျခင္း။

Customer Service

• သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ေသာကားမ်ား သံုးစြဲထားျခင္း။
• သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ကားကဲ့သို႕ သက္ေတာင့္သက္သာ၇ွိျခင္း။
• ကားငွားဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္ရဲ႕လက္တကမ္းတြင္ ရႏိုင္ျခင္း။

Comfort

• သင္လိုတဲ့ေနရာကိုလာပါမယ္။ ၾကိဳတင္မွာယူမႈကို ဖုန္းနဲ႕ေသာ၎ ၊ Internet စနစ္ျဖင့္ေသာ္၎ လုပ္ႏိုင္ပါမယ္။
• မရပ္မနား စက္ရုပ္ေတြလို ၂၄ နာရီ ပိတ္ရက္မရွိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါမယ္။
• လွ်င္ျမန္လြယ္ကူတဲ့ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ိဳးစံုနဲ႕ ေငြေပးေခ်ႏို္င္ပါမယ္။

Eazy Book

• လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ဆံုး ၾကိဳတင္ မွာၾကားႏိုင္သည့္ အဌားယာဥ္
• သင့္ခရီးစဥ္ အတြက္ အလြယ္တကူ မွာၾကားႏိုင္ျပီး၊ လံုျခံဳမႈအျပည့္ရွိသည့္ Hello Cabs ကို အခုပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ